© 2019 by Centrum Kształcenia SMART.

  • b-facebook
Oferta dla firm i instytucji firm
Charakterystyka kursu

 

 

Program kursu jest tworzony na potrzeby Państwa firmy i pracowników. Lektor dostosowuje zajęcia do poziomu użytkowników, ich celów językowych oraz charakterystyki branży, w której pracują.

 

W czasie zajęć słuchacze rozwijają umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach oraz poszerzają wiedzę z zakresu gramatyki oraz struktur językowych.

 

Program kursu może zostać oparty na podręczniku wiodącym wzbogacanym o oryginalne materiały językowe lub może zostać specjalnie stworzony na potrzeby kursantów.

Analiza potrzeb
(language audit)
 

W celu optymalnego doboru programu nauczania oraz odpowiedniego poziomu językowego zajęć przed rozpoczeciem kursu przeprowadzamy audyt językowy.

 

Dokładna analiza Państwa potrzeb ma na celu ustalić szczegółowe oczekiwania i cele kursantów, tak aby nauka przyniosła jak najszybsze efekty.

 

Analiza potrzeb może odbyć się online poprzez uzupełnienie ankiety sprawdzającej oczekiwania słuchaczy lub podczas spotkania z lektorem prowadzącym zajęcia przed rozpoczęciem kursu.

 

Monitorowanie rezultatów
 

Każdy kurs w naszym Centrum objęty jest systemem kontroli postępów, tak aby na bieżąco monitorować pracę słuchaczy.

 

Uczestnicy kursów otrzymują comiesięczne raporty o postępach w nauce oparte na oberwacjach ich bieżącej pracy przez lektora oraz na wynikach przeprowadzonych testów.

 

Po każdym etapie nauki kursanci otrzymuje pisemną ocenę opisową swoich postępów w nauce, a na koniec kursu świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie zaawansowania.