Kursy grupowe

Kursy grupowe dla dzieci i młodzieży

4-8 osób w grupie

 

  • Kursy dla dzieci i młodzieży to wyjątkowe połączenie zajęć grupowych dwa razy w tygodniu w grupie oraz dodatkowych bezpłatnych indywidualnych zajęć z lektorem.

  • Podczas lekcji indywidualnych lektor może bezpośredniu pomóc każdemy dziecku w jego problemach z nauką - np. można dodatkowo rozwijać umiejętność konwersacji lub powtórzyć materiał, który dzieci przerabiają w szkole - np. razem przygotować się do sprawdzianów czy testów. Tematyka dodatkowych zajęć z lektorem jest ustalana indywidualnie.

  • Wszystkie kursy wykorzystują odpowiednie do wieku metody nauczania oraz gry i zabawy językowe. Nasze grupy są tworzone w oparciu nie tylko o wiek dzieci, ale też o ich poziom językowy.

  • Nasi lektorzy na bieżąco informują rodziców o postępach dzieci oraz co miesiąc przekazują pisemne raporty z pracy grupy.

  • Wszystkim dzieciom, które rozpoczęły u nas naukę w wieku 7 lat, gwarantujemy zdobycie kompetencji do zadania egzaminu gimnazjalnego juz w szóstej klasie szkoły podstawowej.


 

Kursy grupowe dla dorosłych

4-8 osób w grupie

  • Nauka języka nie polega tylko na opanowywaniu gramatyki i słówek. Nauka języka polega na opanowaniu i doskonaleniu umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, dlatego też nasze metody nauczania stawiają za cel rozwijanie umiejętności komunikacji w naturalnych sytuacjach.

  • W Centrum Kształcenia SMART słuchacze posługuja się językiem obcym od pierwszej lekcji, wykonując ćwiczenia zbliżone do zadań jakie stawia przed nim życie.

  • Wszyscy lektorzy prowadzący zajęcia posiadają min. 5-letnie doświadczenie w nauczaniu oraz korzystają z najnowszych trendów w dziedzinie nauczania języków obcych.